Ủng hộ máy chủ - Donate

Hiện tại máy chủ nhận Ủng hộ qua 2 hình thức: Paypal và Chuyển khoản
(Vì hiện tại thẻ nạp bị trừ chiết khấu 45 - 45%, khi đến tay tụi mình thì chỉ còn 55%)
Rate 10.000VNĐ = 200Wcoin (Ủng hộ đầu tiên, nhận x3)

Chuyển khoản các bạn vui lòng liên hệ page: Click Fanpage

Ủng hộ qua Paypal: Click Paypal

--------------------------------------------------------------------------

Currently the server receives Donate via 2 forms: Paypal and Bank transfer
(Since the current card is minus 45 - 45% discount, it is only 55% when it comes to our hands, so we do not use recharge cards)
Rate 10.000VND = 200Wcoin (Donate for the first time, get x3)

Donate via Paypal: Click Paypal