Tải game

Login

Tải Client

Lỗi Dung lượng Link tải
Full Client 7.5Gb Tải ngay
Patch English 2Mb Tải ngay

Yêu cầu hệ thống

Trước khi trò chơi C9 vào máy tính. Vui lòng kiểm tra các yêu cầu tối thiểu để có thể chơi game cũng như có trãi nghiệm tốt.
 
Mục Yêu cầu cấu hình tối thiểu Cấu hình tạm
Hệ điều hành Window XP(32bit/64bit)
Vista(32bit/64bit)
Window 7(32bit/64bit)
CPU AMD Athlon X2
Intel Pentium Dualcore
AMD FM1
Intel Core I3
RAM 1GB hoặc cao hơn  2GB hoặc cao hơn
Card đồ họa ATI Radeon HD4000 Series
Geforce 200 Series
ATI Radeon HD6000 Series hoặc cao hơn
Geforce 500 Series hoặc cao hơn
DirectX  DirectX 9.0c DirectX 9.0c hoặc cao hơn
Dung lượng ổ cứng 7.5GB 7.5GB hoặc cao hơn
 

 

Download Drivers

Đảm bảo bạn đã cài đặt các trình điều khiển mới nhất. Các liên kết dưới đây sẽ giúp bạn cập nhật các trình điều khiển phù hợp nhất cho hệ thống của bạn.

Microsoft DirectX Download Page   GeForce Graphic Card Download Page   Radeon Graphic Card Download Page