Sự kiện "Đoàn kết" - Dành cho newbie
Event "Đoàn kết" - hỗ trợ newbie (Leve dưới 30)
- Khi tham gia server chỉ cần tạo party gồm 4 người tham gia 1 hoạt động trong game (như đi maps) thì chụp hình lại post vào bài viết này
- Tối thiểu 2 ảnh và 2 maps khác nhau.
- Bình luận ảnh kèm tên ingame.
Phần thưởng:
+ 500wcoin
+ 1 set shadow gear