Khuyễn mãi x2 giá trị thẻ nạp từ ngày 15/11 đến ngày 17/11

Khuyễn mãi x2 giá trị thẻ nạp từ ngày 15/11 đến ngày 17/11

Mốc nạp

+ 50k tặng: Tặng cánh 7 ngày
+ 100k tặng: Tặng cánh 7 ngày + 1 bộ soul 7 ngày
+ 200k tặng: Tặng cánh vĩnh viễn + Soul vĩnh viễn

Nạp thẻ liên hệ page: https://www.facebook.com/C9VietNam.MTG