9h tối, mình thường xuyên kéo Hell nha <3

 

Hell Bardiel Seal cùng các bạn trong game